Review: Mesmerized by Mara Rockliff

Waking Brain Cells

Mesmerized by Mara Rockliff

Mesmerized: How Ben Franklin Solved a Mystery that Baffled All of France by Mara Rockliff, illustrated by Iacopo Bruno (InfoSoup)

When Benjamin Franklin went to France to ask them for their help in gaining freedom for the American colonies, he discovered that they were fascinated by science. Particularly, they were abuzz about Dr. Mesmer, a man who staged shows and used an unseen force that he claimed was similar to electricity to cure people of their health issues and control their thoughts. Even Marie Antoinette was taken with Dr. Mesmer and in awe of his powers. The King of France asked Ben Franklin to explore what the force was. So Franklin started the very first blind test, literally, by blindfolding people and experimenting to see if they could tell if Dr. Mesmer was using the force or not. In the end, several things were discovered like the placebo…

View original post 185 more words

Advertisements

Status

The Devirginizer’s Heart(Jimin)

Tags

By: @mrgozun wattpad Philippines

Chapter 10 part 1

Posible kayang buntis sya? Tanong niya sa sarili habang magkayakap sila. Oh God. Hindi siya puwedeng mabuntis in the middle of this f*cking situation..

Malamang ay hindi alam ni Julienne na buntis ito. But looking at her tummy made him run in shiver. He was so sure that she’s pregnant. He’s not using a f*cking protection whenever they are.. they are.. having a contact.

“W-wala ka bang nararamdaman na unusual sa katawan mo?” Tanong niya. Umangat ang tingin ni Julienne sa kanya at tinitigan lang. Waring naguguluhan itong umiling.

“Wala naman. Hmmn. Medyo napapadalas na parang gusto kong pagtripan yung ilong ni Janus. hehe”

I forgot that you’re just eighteen to be mature! Singhal niya sa babae gamit ang isip.

“W-what?!”

“N-nagbibiro lang naman ako,Jimin. Sorry.” Nag-iwas ito ng tingin. He gently touch her chin at pinaharap niya ito.

“Bigla ka bang nag-ke-crave sa isang pagkain?” Lumunok siya nang dumaan ang uneasiness sa mga mata ng babae. Bahagya pa itong lumayo ngunit hinapit niya ito palapit sa kanya.

“H-hindi talaga. Wala naman…”

Hindi talaga siya matatahimik hangga’t hindi niya nako-confirm ang hinala niyang buntis si Julienne. Hinila niya ulit ito papasok sa banyo.

“Umihi ka,okay? Just give me a sample of your urine.”

“P-pero..”

Hinalikan niya ng mabilis ang babae sa mga labi nito.

“Do it.”

Iniwan niya ito mag-isa sa banyo. Bumaba siya upang maghanap ng pregnancy kit sa loob ng kuwarto ni Hyunica. Alam niyang active din ang lifestyle nito sa s*x kaya may ganoong gamit ang babae. Hindi siya nabigo,ilang sandali pa ay umakyat siya ulit sa kwartong ino-okupa nilang dalawa ni Julienne. Pagpasok niya sa banyo ay laking gulat niya nang madatnan niyang humihikbi si Julienne habang nakaupo. Waring puno ng hinanakit ang bawat hikbing lumalabas sa bibig nito.

Lumapit siya sa babae at masuyong itinayo.

“A-anong nangyari ? B-bakit ka umiiyak,huh?” alalang tanong niya. Ang hirap din maging sweet sa totoo lang. Pakiramdam niya may nagbago sa kanya. Pero mas prefer niyang maging ganito silang dalawa kaysa dati.

“S-sabihin mo..” panimula nito bago nagpatuloy.. “B-buntis ba ako?” Hinawakan nito ang tiyan at hinimas ng kaunti.

“I mean, alam kong ako dapat ang mas nakakaalam kasi sariling katawan ko ito.. Pero wala naman kasi talaga akong nararamdaman na.. na.. nagbago maliban rito.” Tukoy niya sa tiyan nito na manipis na manipis pa lang.

He sigh. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang itong umiiyak sa harapan niya. Well,di nga talaga maganda ang ideya para kay Julie na nabuntis niya ito. First of all, naniniwala pa rin siyang kailangan mabuntis ng isang lalaki ang babae na may Love na involve.

Akma niya itong hahawakan ngunit ganoon na lamang ang pag-iwas nito. She flinched and that iritates him.

He sigh due to frustration. Hindi niya alam ang gagawin niya sa totoo lang.

“Okay.” kalmadong panimula niya. “A-anong pwede kung gawin para ma-assure kong hindi kita sasaktan?”

Samantala..

Natatakot siya pagka-alala sa sinabi ni Jimin dati sa kanya.

I’ll get you pregnant and I will leave you hanging in the mid-air..

Lalo namang lumakas ang pagdaloy ng mga luha niya nang tanungin siya nito kung anong magagawa nito para ma-assure na di sya nito sasaktan..

“I can’t blame you for being scared,baby..” nakita niya ang uncomfortable nitong reaction. “But believe me, I-im trying to forget what happened to my sister.. h-hindi kita sasaktan,okay! Kaya lumapit kana sa akin,p-please lang.”

Naiiyak siya sa mga nangyayari. Sana nga ay totoong hindi nito ipapalaglag ang batang dinadala niya. At totoong hindi siya nito iiwanan.

Jimin hold her hand while doing the process.

Lumapit ito sa kanya at sabay nilang tinignan ang resulta ng Pregnacy test. It clearly stated that she’s pregnant.

Parang hinigop lahat ng enerhiya niya dahil sa nakitang resulta. Kusang napatutop siya sa kanyang noo dahil nakakaramdam siya ng pagkahilo.

“J-jimin? A-anong gagawin ko?” silliest question she have ever asked. To think na kaharap niya mismo ang ama ng batang nasa sinapupunan niya.

“You dont have to do anything except to take care of yourself and my baby ..” puno ng sinseridad nitong tugon sa kanya bago dahan-dahang binuhat palabas ng banyo. Masuyo siyang inihiga at kinumutan dahil may kalamigan ang panahon.

Naiiyak niyang tinignan ang lalaki nang tangkain nitong hawakan ang tiyan niya. Bagkus ay yumuko ito para gawaran iyon ng halik.

Magkaka-anak sila. Iyon ang napipicture out ni Julienne at para sa kanya, it is so heartwarming.

“T-thank you..” bulalas niya.

Tila naguluhan naman ito sa mga sinabi niya , ngunit hindi na niya ipinaliwanag kay Jimin kung bakit siya nagpapasalamat.

Jimin just stay by her side, watching her until she fall asleep.

_______

“Ganito..” kusang pumulupot ang mga braso niya upang gabayan ang kamay ni Julienne sa malaking kawali. “Just stirr it. Hanggang sa lumapot okay?”

Nakita niyang namula ang babae dahil ang lapit nila sa isa’t-isa. He rested his chin to her shoulder.

“Tapos ano pa’ng kasunod?” he formed a smile to her skin.

“Basta gawin mo lang yang halayang ube na punong-puno ng pagmamahal.” biro niya.

Gaya ng sinabi ng kanyang auntie, she will do all the chores in return of staying here.

Pero di naman niya maatim na huwag tulungan ang babae,lalo na sa kalagayan nito.

He heard that she cleared her.throat.

“Ah.. Jimin, bakit ayaw mong.. Malaman nila na.. na..”

“Keep it as a secret,Julienne. Hindi tayo magtatagal dito kaya hindi na nila kailangan malaman. It’s too risky.” Halos bulong lang ang pagkakasabi niya. Totoo naman. Kailangan nilang lumipat ng mapagtataguan as soon as possible.

“O-okay..” sagot nito.

Tinanawan niya ang mini-terrace ng ancestral house, nakita niyang wala na ang kanyang tiya. Tanging si Hyunica na lang ang nakaupo doon habang naglilinis ng kuko.

“Ako na dyan. Just sit here and take a rest.”

Napangiti siya nang sumunod sa kanya ang babae. Seeing her like that made him realize something. Hindi ba parang mag-asawa sila kung titignan?

“Ah.. Jimin? Puwede ko bang g-gamitin ‘yung cellphone mo?”

Nabandal ng kaba ang dibdib niya sa narinig

“waeyo?”

“I just want to call my brother. If that’s okay with you.” he stop on what he’s doing. Tumitig siya sa babae at talagang nakakatunaw ang puso ang bilugan nitong mata, maliit na ilong at kaakit-akit na labi. Mga labing ilang beses na niyang nahalikan pero nandoon pa din ang freshness ng mga yon.

“okay. Get it on my pocket.” sabi nito at bumalik na sa kalamay ang atensyon niya.

Tumayo ito sa kinauupuan at saka lumapit. Dahil masikip ang pantalon na suot niya. Mukhang mahihirapan ang babae sa pagkuha. Mukhang mali ang ginawa niyang pang-uutos dito,dahil.. dahil.. Nate-turn on siya sa mga kamay nito na kumakapkap sa kanyang bulsa. Infatuation.

“Salamat.” tatalikod sana ito sa kanya ngunit dali-dali niyang himapit ang maliit na bewang ng babae.

“Where are you going?” he pulled her even closer. “huh?”

“I will call my b-brother.. “

“Call him while we’re like this.”mariing tukoy niya sa posisyon nila. “put it on the loudspeaker,please.”

“You’re impossible.” nayayamot na bulong nito.

Mukhang memorize nito ang numero ng kuya kaya kaagad itong nag-dial. Gaya ng sabi ni Jimin,sinunod nito ang pag-la-loudspeaker.

Ilang sandali pa ang hinintay nila nang sumagot si Rai. Pero si Rai nga ba?

“H-hello? K-kuya..” garalgal ang tinig ni Julienne. Humigpit ang pagkakahapit niya sa katawan nito.

“Hello,little princess.

sh*t!

“A-anthony?” hindi makapaniwalang pagkompirma ng babae. “Nasaan ang kuya ko?!”

“Oh, little princess. Kasama ko siya ngayon. At kung hindi ka pa babalik dito, malamang ay tuluyan ko na siyang tatapusin.”

Nakita niyang helpless ang babae at humikbi na lang. Syempre,hindi siya tatayo rito at tignan lang na umiyak ang babae sa kanyang harapan.

“Please,Anthony. Spare him, bigyan mo lang ako ng ilang buwan,darating–“

“Shit,no!” halos pabulong pagmumura niya. Binawi niya ang aparato sa kaharap.

“She will never come!” sigaw niya. Heto na naman siya,hindi na naman.makontrol ang kanyang galit. “I will kill her kapag may nangyaring masama sa Kuya niya. Pareho kayong hindi makikinabang.” Pananakot niya. Nakakatawa dahil dati ay gusto niyang siya ang makapatay kay Rai. He’s willing to give Rai a chance to explain everything to him about her sister’s death after this.

Besides, magkakaanak siya kay Julienne. Gagawin niya yon para kay Julienne. Kahit Mahirap..

Binalingan niya ng tingin ang babaeng takot na takot sa tabi niya. She’s pregnant kaya hindi siya dapat nai-stress!

“Siguraduhin mo lang,Jimin. Oras na magkamali ka ng galaw,Your princess will be mine.”

p*tang*ina!

Binabaan siya nito ng tawag. Pumikit siya dahil sumasakit ang ulo niya.

“J-Jimin,ibalik mo muna ako. Kailangan ako ni Kuya..” She said. Oh Lord. Why he suddenly felt a pang of possesiveness for her?

And to think he’s now hurting by seeing her, crying.

___________

Please read this full story on wattpad 🙂 Ciao.

Posted from WordPress for Android

Dear, Jeon Jungkook: PLEASE NOTICE ME.

Tags

, , ,

  I woke up one day. Im thankful to our dear God because this day come though this day is a hell for me. Well, not literally.
   Im just a poor fan girl who wants to see my Idol. Don’t get me wrong. He’s just third on my priorities. First is God,and second is myself.
     I strived hard just to earn money just to earn money. But it seems that all my effort is not enough to make it up for it. So, For the nth time, Im just a typhical fan girl that will just spent her days on being positive to take all of these heartbreak. Crying nights,indeed. In the end, my money can only afford the last row of the seats,So it is not bad after all.
       But what if, My minds says ‘no’ ? But what if my heart says ‘no’? But what if I plan a scheme? Would it be possible to touch you?? Would it be possible to say all my heart wants to show you?? geez!
       I dont know. But I dont want this chance to slips away from my hands. Im hoping that when our first encounter happens, will be my last day as your fan girl. Just this once,Lord I said to myself while passing the main entrance of the concert venue. My scheme is a lil bit scary I know! But I dont care..
      “Jeon Jungkook!” My voice is trembling while handling a megaphone. My bestfriend Angelica gave me this for a purpose. “You don’t have any idea what is your effect in me .. But still, I adores you so much. You don’t know me at all, but the hell I care! I like you! Please.Notice.Me!!”.
      Fangirls are shouting. As if they are cheering on me because they feel what I feel right now. Im shouting not just for myself but for them too. We’re a Co-armys right? So,One Voice,One Fandom!
       “Please.. Let our names enters your mind and let our faces touches your heart..” And that,made all the fangirls stop on what they’re currently doing. .. Did I say something wrong??

       A minutes passed, I saw Jungkook,together all the member of BTS came in front. For a moment, I was speechless. Standing here a few meters away from him, it was daebbak. Seeing them meters away from me, It makes my eyes shine. All Army can feel it,I assured myself.

      “listen,Armys.” He started. “We admit that you’re just a 3% part of fandom.. But I will give you assurance. We can’t memorize your faces one by one but we always think that if its not because of you, There’s no Bangtan..”
      I was stunned but the others scream. “We can’t memorize your names individually, but we always address you as our girlfriend ARMYs.”  Jungkook steps forward and stand straightly. “Please dont leave the fandom just because of the fact that we dont know you..”

LESSON: Being a fangirl doesnt mean you’re going to be that close to your Idols. It means that they will be your inspiration,created by God to make you happy and to make you a good person in the future 🙂

image

Posted from WordPress for Android